İlan 2 - 20 Eylül

20 Eylül 2022 18:21 Bozkurt Belediyesi 206

Belediye meclisinin 08.07.2022 / 34 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 1/1000 ölçekli Uygulama imar paftaları ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Paftasına giren Plan Tadilatı konusu İlçemiz Merkez Mahallesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığının İhale kapsamında yapılan tüm parsellerinin bulunduğu alanda; İmar Planı, yol ve yeşil alan değişikliği düzenlenmesi şeklinde İmar Plan değişikliği 08.07.2022 tarih 34 sayılı Belediye Meclisi kararı ile yapılmış 
Bu değişiklik; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.           
Bu karar 20.09.2022 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinde ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 20.09.2022
    

Muammer YANIK
Belediye Başkanı
          
 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.