Tarihçe

Bozkurt Belediyesi tarihçesine bu alandan ulaşabilirsiniz.

Bozkurt’ta ilk Belediye Teşkilatı, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuştur. Bir zamanlar Osmanlı Sarayı’nda hocalık yapan ve şehzadelere ders veren Velüyiddin Efendi’nin torunu Mustafa Hoca’nın önderliğinde başlatılan teşkilatlanma çalışmaları neticesinde, Pazaryeri, Bahçe, Gülmez (Kilmes) ve Saraycık (Sınarcık) köylerinin birleşmesi ile 1922 yılında Pazaryeri Belediyesi adıyla ilk Belediye Teşkilatı kurulmuştur.
Pazaryeri Belediyesi’nin ilk ve son Belediye Başkanı, Belediyenin kurucusu ve soyadı kanunu çıktıktan sonra GÖKSEL soyadını alacak olan Mustafa Hoca (Hoca Mustafa Göksel)’dir. Teşkilat 1932 yılına kadar faaliyet sürdürmüştür. 1930 yılında çıkan 1580 sayılı Belediye Kanunu, belediye kurulacak yerin nüfusunun en az 2000 olması gerektiğine amir olduğundan 1932 yılında bu nüfusa ulaşamadığı için Pazaryeri Belediyesi lağvedilmek durumunda kalınmıştır.


Bozkurt’ta ikinci kez belediye kurma fikri, 1945 yılında Abana’nın ilçe yapılmasından sonra vücut bulmuştur. Nüfus ve ekonomik olarak Abana’dan çok daha büyük olmasına rağmen Pazaryeri (Bozkurt) yerine Abana’nın ilçe yapılması; halkı ilçe olmak için önce Belediye kurulmasının gerekliliğine inandırmıştır. O yıllarda köy muhtarı olan Kazım Özcan’ın önderliğinde çalışmalara başlanmıştır. Ancak bu yıllarda ismi Pazaryeri olarak anılmakta olan Bozkurt’un nüfusu 2000’in altında olduğu için yakın köyler Mimir – Hamza – Hene ve Narba’nın Belediye hudutlarına dahil edilerek bu engel aşılmak istenmiş ise de ilk yıllarda bu köylerin ahalisi ve köy muhtarlarının direnişi ile karşılaşılmıştır.


Bu köyler uzun uğraşlar sonucunda ikna edilebilmiştir. Nihayetinde Mimir Köyü (Yeni Mahalle), Hamza Köyü (Hamza Mahallesi), Hene Köyü (Yüksek Mahalle) ve Narba Köyü (Şen Mahalle) adları ile Mahalle yapılarak belediye hudutlarına dahil edilmiştir. Bozkurt Belediyesi adıyla kurulan teşkilatın Belediye başkanlığına Pazaryeri Muhtarı ve Belediyenin kuruluşunda öncü Kazım Özcan seçilmiştir. 1952 yılı Ocak ayında Bakanlar Kurulu’ndan çıkan izinle, fiilen kurulan Bozkurt Belediyesi’nin Belediye Encümen ilk toplantısını 3 Mart 1952 tarihinde yapmış ve belediyecilik faaliyetlerine başlamıştır. Bu sebeple Belediyenin kuruluş tarihi olarak 3 Mart 1952 esas alınması daha doğru olacaktır.

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.