Coğrafi Konum

Bozkurt'un coğrafi konumuna bu yazıdan ulaşabilirsiniz.

Bozkurt, Batı Karadeniz Bölgesinde idari yönden Kastamonu iline bağlı bir ilçe merkezidir. İlçe, kıyıdaki Abana ilçesinin 2 km. güneyinde, Abana - Kastamonu Karayolu üzerindedir. Ezine Çayı'nın doğu ve batısındaki düzlük ile yamaçlara kurulmuştur.

İlçenin bağlı bulunduğu Kastamonu ilinin, doğusunda Sinop ve Çorum, batısında Bartın ve Karabük, güneyinde Çankırı, kuzeyinde Karadeniz vardır.

İlçe Merkezi, Kastamonu il merkezinin 95 km. kuzeyinde yerleşiktir. Bozkurt 35,43" ve 42.00" kuzey enlemleriyle, 32,43" ve 34,37" doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 27 ile 400 metre arasında değişmektedir.

İlçe, doğusunda Çatalzeytin, batısında İnebolu, güneyinde Devrekani ve Küre ilçeleri ile komşudur. Kuzey sınırının küçük bir kısmında Abana ilçesi ile komşudur. Kalan bölümü ise Karadeniz'e açıktır.

Meteroloji istasyonu şehrin batısında yaklaşık 170 metre rakımlı bir tepe üzerinde kurulmuştur. Buradan şehir merkezinin bir kısmı ile Bahçe Semit, Yılmaz Semti'nin bir bölümü ve Kastamonu çıkış yolu gözükmektedir.

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.