Mahallelerimiz

Bozkurt'un mahalleleri hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

MERKEZ MAHALLESİ

Belediye sınırları içindeki en büyük mahalledir. Şehrin ortasından geçmekte olan Ezine Çayı’nın doğu ve batı yakasında kurulmuştur. İlçede bulunan Sanayi, İktisadi ve Ticari kuruluşlar ile kamu kuruluşlarına ait tesisler ve sportif tesislerin tamamına yakını bu mahalle sınırlarındadır.
Abana İlçe Sınırlarından itibaren, ortalama 400 metre genişliğindeki Ezine Çayı’nın aktığı vadi boyunca yer alan ticari ve sosyal tesisler, bilhassa vadinin doğu kısmında kalan bölümde kümelenmiştir. Abana sınırındaki yeni sanayi sitesinden başlayarak Sınarcık semtinde eski sanayi çarşısına kadar uzanan 2600 metre uzunluğa, ortalama 300 metre genişliğe sahip düzlük alan şehrin ana unsurlarının yer aldığı yerdir. Bu alanın doğusunda kalan denizden yüksekliği 250 – 300 metreye kadar ulaşan yamaçlarda ise aralıklarla kurulmuş yerleşim birimleri bulunmaktadır. Bunlar kuzeyden itibaren sırasıyla, Köse semti, Killi semti, Yukarı Bahçe, Aşağı Bahçe, Yukarı Güllep ve Aşağı Güllep semtleridir.
Ezine Çayı’nın batısında kalan ve ortalama 100 metrelik düz şeritte ise yerleşim birimlerinin yanında öğrenci yurtları ve sosyal tesisler yer alır. Bu yerleşimin yükseklerinde kuzeyden itibaren sırası ile Yılmaz Semti, Dikmen Semti, Bulayna semti, Aşağı ve Yukarı Sınarcık semtleri yer alır. Merkez Mahallesi’nin batısındaki Hamza Mahallesi ‘ne yakın yerde denizden yaklaşık 200 metre yükseklikte Alaza Harmanı mevkiinde meteoroloji ve Deprem Araltırma İstasyonları yer alır.

Mahalle Muhtarı: Yusuf Öztürk
Telefon: 0543 775 4336

 

YÜKSEK MAHALLE

İlçenin güney kesiminde hene Tepesi üzerinde, denizden yükseklikleri 300 – 400 metre olan Aşağı Hene (Başaran), Yukarı Hene semtleri ile Beşpınar semtlerinden oluşur. Karadenizi uzaktan seyreden Bozkurt’u kuş bakışı gören bir mahallemizdir. İlçe merkezine olan uzaklığı 5 km’dir. İlçe merkezi ile ulaşım stabilize (700m beton kaplı) bir yol vasıtası ile sağlanmaktadır. Mahallede bulunan okul, öğrenci yokluğu nedeni ile kapalıdır. Mahallede bulunan 91 hanede 191 kişi yaşamaktadır.

Mahalle Muhtarı: Salim Çınar
Telefon: 0542 801 5854YENİ MAHALLE

İlçe merkezinin güney doğusunda; Kastamonu yolunun hemen altında, denizden yüksekliği 150 metre civarında olan eğimli bir arazide kurulmuştur. Mimir ve Sıraca adlı iki semtten oluşur. İlçe merkezine olan uzaklığı, Sıraca semti için 3, Mimir semti için 5 km. kadardır. İlçe merkezi ile Sıraca üzerinden Mimir semtine ulaşan stabilize bir yol ile ulaşılabileceği gibi (bazı bölümleri beton kaplı) Mimir semtine Kastamonu yoluna bağlı beton bir yolla da ulaşılabilir. Mahallede bulunan okul öğrenci yokluğundan kapalıdır.

Mahalle Muhtarı: Mehmet Keleşoğlu
Telefon: 0535 336 9274

 

ŞEN MAHALLE

İlçe merkezinin güney batısında Koçaçam Köyü ile komşudur. Denizden yüksekliği 200 metre civarındaki oldukça eğimli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Mahallenin güney batı kesiminde genişçe bir arazisi vardır. İlçe merkezine olan uzaklığı 5 km. civarındadır. İlçe merkezi ile mahalle arasındaki ulaşım, stabile bir yol vasıtası ile sağlanmaktadır. Mahallede bulunan okul, öğrenci yokluğu sebebi ile kapalıdır.

Mahalle Muhtarı: Mehmet Yıldız
Telefon: 0546 713 2353


 

HAMZA MAHALLESİ

İlçe merkezinin kuzey batı kesiminde, ilçemize bağlı Güngören ve Abana ilçesine bağlı Konakören köyleri ile komşudur. Denizden yüksekliği 200 – 250 metre civarında olan eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. İlçe merkezine 2,5 km. mesafededir. İlçe merkezi ile mahalle arasındaki ulaşım, stabilize bir yol vasıtası ile sağlanmaktadır. Mahallede bulunan ve eskiden 50 – 60 öğrencinin devam ettiği okul, öğrenci azlığı sebebi ile kapanmıştır.
 
Mahalle Muhtarı : Cemal ÇINAR
Telefon: 0533 455 4330
 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.