İlan - 20 Mart 2023 (9)

20 Mart 2023 14:35 Bozkurt Belediyesi 656

 

 

İLAN

 

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 03.03.2023 / 25 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Paftasına giren Plan Tadilatı konusu İlçemiz Merkez Mahallesi 478 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde; Teknik Altyapı Alanı (Trafo Alanı) değişikliği düzenlenmesi şeklinde İmar Plan değişikliği 03.03.2023 tarih 25 sayılı Belediye Meclisi kararı ile yapılmış

Bu değişiklik; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

Bu karar 20.03.2023 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinde ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 20.03.2023

           

 

 

 

Muammer YANIK

Belediye Başkanı

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.