İlan

08 Aralık 2020 14:17 Bozkurt Belediyesi 1549

İLAN

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


            Belediye meclisinin 11.11.2020/34 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

           E32-A-01-D-1-C 1/1000 ölçekli Uygulama imar paftasına giren Plan Tadilatı konusu İlçemiz Merkez Mahallesi 530 ada 29 parselin İmar durumu Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanıdır. 08.02.2016/02 tarih, sayılı Revizyon İmar Planında adanın doğusundan geçen imar yolu 10mt belirtilmesine rağmen kısmen 15 mtyi bulacak şekilde düzenlendiğinden parsel yapılaşmaya elverişsiz hale gelmektedir. Yapılacak Plan Tadilatı ile mevcut 10mt yol, TAKS ve KAKS değişmeyecek şekilde mevcut parsel sınırına göre İmar Plan Tadilatı yapılması olarak düzenlenmesi şeklinde İmar Plan değişikliği yapılmış olup. 
              Bu değişiklik; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.           
              Bu karar 08.12.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinde ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 08.12.2020
    


Muammer YANIK
Belediye Başkanı
          
 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.