İlan - 20 Eylül

20 Eylül 2022 18:18 Bozkurt Belediyesi 171

Belediye meclisinin 08.07.2022 / 35 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

Belediye Başkanlığının E32-A-01-D-3-D pafta nolu 1/1000 ölçekli Uygulama imar paftasına giren Plan Tadilatı konusu ilçemizde yapılacak tüm yapılarda kullanılması gerekli kotları içeren; İmar Planı Plan Notu değişikliği düzenlenmesi şeklinde İmar Plan değişikliği 08.07.2022 tarih 35 sayılı Belediye Meclisi kararı ile yapılmış 
Bu değişiklik; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.           
Bu karar 20.09.2022 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinde ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 20.09.2022
    

Muammer YANIK
Belediye Başkanı
          
 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.